Guangzhou Liwin Electronic Technology Co., Ltd.
工場の情報
工場面積: 3,000 m2
雇用者の人数: 100 - 500
工場の住所: B building, No. 2 industrial park, Xin Ke Xia Xin Village Jun He street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China.